Alternativ eller kompletterande vård – gästbloggare

Alternativ eller kompletterande vård

 

”Alternativ” betyder att det föreligger olika val att göra. Det första alternativet är detta och det andra alternativet är något annat. Dessa alternativ är då ofta konkurrerande. ”Komplettera” betyder att samexistera. Två förhållanden kan råda samtidigt och stödjer då varandra. De kan ha olika slutmål eller olika förhållningssätt till det aktuella problemet eller problemlösningen men de verkar för samma delmål.

 

I Sverige kallas olika naturmetoder för behandling av sjukdom alternativ till den medicinska, man får välja det ena eller det andra. I Tyskland är relationen kompletterande. Skillnaden är att den medicinska vården i Sverige utestänger naturläkemedlen men i Tyskland är den accepterad. Varför är det så?

 

Utgångsproblemet kan vara målbilden. Vid en medicinsk lösning utgår man från ett symptom som skall behandlas medan vid naturbehandling utgår man från att det är en obalans i kroppen som skall återställas. Symtombehandling kan vara nödvändig för att rädda en uppkommen situation, men den löser sällan de underliggande problemen. När medicinbehandlingen inte botar de underliggande problemen definieras situationen som kronisk, det finns inget att göra. Även om medicinbehandlingen inte har någon åtgärd att erbjuda för den kroniska situationen, är läget i Sverige att medicinföreträdarna gör allt för att naturbehandlingsföreträdarna inte skall ges behörighet att behandla dessa kroniska sjukdomar. Naturbehandlare menar nämligen att de flesta kroniska sjukdomar inte är kroniska. Om kroppen får hjälp att återhämta sig, komma i balans, kan den själv läka. Kroniska sjukdomar är inte medicinbrist utan kroppens rektion på långvarig, skadlig yttre och inre påverkan.

 

Hur skall situationen lösas? Den snabba lösningen är att det fattas ett politiskt beslut grundat på de erfarenheter som finns i andra länder. Den långsamma är att den realekonomiska situationen eller patienternas missnöje leder till en politisk förändring. Oavsett vilket är det hög tid att frågan tas på allvar och synliggörs för beslutfattare.

 

Ulrik Hägge

15 april 2017