När slutade läkarna tänka – del 4

När slutade läkarna att tänka – verklighetsuppfattning

 

Inom sjukvården görs en strikt uppdelning mellan det arbete som en tandläkare respektive en läkare gör. Tandläkaren vet mycket lite om de sjukdomar i kroppen som problem i munhålan kan skapa och läkaren vet inte att sjukdomar i kroppen kan ha sin uppkomst från munhålan. Varför är det så? Man kan undra om kroppen förstått att det är denna uppdelning som gäller.

 

Tron på ett tillfrisknande kan göra under och det borde vara en strävan hos varje läkare att förmå sin patient att ha en tilltro till ett tillfrisknande. För läkaren är denna fantastiska förmåga inte något positivt, snarare tvärtom. Denna okontrollerbara förmåga ställer mest till det och kallas för placeboeffekt. Synonymer till placebo är sockerpiller, verkningslös tablett, låtsasmedicin och skenbehandling. Varför är det så?

För patienten är detta tvärtom en möjlighet till något enormt positivt.

 

För att kroppen skall kunna självläka måste immunförsvaret vara starkt. Det finns en mängd råd att ge för att förbättra immunförsvaret. Det kan avse kostrådgivning, träningsråd, stresshantering, mindfullness och kunskap om gifter i hemmet. Som patient på svenskt sjukhus kan man inte förvänta sig att få sådan information. Varför är det så?

 

Inte ens sambandet mellan socker och cancer informerar sjukhuset om. Att kontrastvätskan vid scanning innehåller socker, för att cancercellerna är de celler som förbrukar mest socker i kroppen, vet läkarna. Men att cancer skulle kunna påverkas och hindras i sin tillväxt av en kosthållning utan socker verkar helt främmande för läkarkåren. Tvärtom serveras på sjukhus en diet utan att hänsyn tas till detta. Varför är det så?

 

Ulrik Hägge

2017-02-02