Spiral stabilisering

Spiral stabilisering är

  • rehabilitering av skador i rörelseapparaten
  • prehabilitering (skadeförebyggande) av rörelseapparaten
  • hållningsträning
  • högeffektiv bålträning
  • återhämtning i stela muskler och leder
  • avlastning på kotor och leder > mindre värk
  • en högeffektiv stretch som ökar din rörlighet
  • möjlighet att stärka bukmuskler där andra metoder inte är möjliga (t ex diastas efter graviditet)
  • chans att behandla problem i ryggraden där andra metoder misslyckats (t ex skolios)
  • för dig som vill komma tillrätta med din löpning eller ”bara” kunna promenera utan att få ont

Minska din värk, få bättre hållning och stärk din bål maximalt. Komplettera din andra träning med detta och du tar din hälsostatus till en högre nivå.

Under all vår tid på jorden utsätts vi för gravitationen och kroppstyngden som konstant drar oss ned mot marken. För att hålla vår rörelseapparat upprätt måste vi använda muskler. För detta ändamål har vi utrustats med muskler som tillsammans likt kedjor från topp till tå gör just detta. I vila, sittande och stående, använder vi oss av muskelkedjor som i huvudsak går i vertikal riktning. När dessa muskler aktiveras skapas ett ökat tryck på våra leder och skapar stabilitet. Denna typ av stabilitet kallar vi ”vertikal stabilisering”

Vi är även designade för att hålla oss upprätta när vi rör oss, går och springer. För detta ändamål använder vi andra kedjor av muskler än de som håller oss stabila när vi är stilla. Dessa kedjor går i huvudsak från ena axeln/ skuldran till andra sidans ben och fot. Vid en korrekt aktivering av dessa kedjor skapas en rotatorisk rörelse av ryggraden kring sin egen axel. Bröstkorgen roterar åt ena hållet och bäckenet åt det motsatta. Dessa kedjor kommer då de aktiveras att skapa ett ökat buktryck, vilket i sin tur skapar en uppåtgående kraft vilket minskar trycket på lederna för optimal rörelse. Denna typ av stabilitet kallar vi ”spiral stabilisering” 

Fördjupning

De vertikala och spirala muskelkedjorna jobbar tillsammans genom koaktivering (att aktiveras samtidigt) samt reciprok inhibering (antagonisthämning) för postural hållning, gång och koordinerade rörelser och skapar därigenom centrering av våra leder under rörelse för att lederna ska röra sig följsamt med samtidig stabilitet.

På många vis har vi idag en livsstil som vi inte är designade för. Med mycket sittande och arbete i statiska, ofta framåtlutande positioner, skapar vi en ökad aktivitet i de vertikala kedjorna och samtidig hämning av de spirala. Med fritidsaktiviteter  som ytterligare aktiverar och tränar dessa muskler skapas med tiden en förändring av den hållningsmässiga positionen, vilket leder till att vi påtvingas alternativa rörelsemönster. Vi slutar med andra ord att hålla oss upprätta mot gravitationen på det vis vi är designade.

Mycket belastning med vertikal stabilisering utan avlastning i form av spiral stabilsering leder till långvarig ökad belastning och irritationer på kroppens vävnader i rörelseapparatens ben, muskler och bindväv. Detta kan leda till inflammatoriska processer som följd av kroppens naturliga reaktion på överbelastning. Dessa normala reaktioner leder med tiden till degenerativa förändringar av olika slag beroende på var stressen är störst.

Lösningen på  många akuta och kroniska tillstånd från rörelseapparaten är att öka vår spirala stabilisering i det dagliga livet.

I Norden är det NaturalWay i Uppsala som utbildar terapeuter inom Spiral Stabilisering. En utbildning som ger mig en väldigt viktig pusselbit i hur kroppen kan bli en funktionell helhet.

Spiral stabilisering som rehab

Spiral stabilisering som friskvård